Typy klimatizací

Typů klimatizací je poměrně velké množství a liší se způsobem fungování, instalace a dalšími parametry. Připravili jsme pro vás přehled, ve kterém naleznete jednotlivé klimatizace a jejich druhy v přehledných kategoriích.


Tepelná čerpadla vzduch/vzduch


Tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch odebírá teplo z venkovního vzduchu. Ten je nasáván do venkovní jednotky tepelného čerpadla, kde je z něj následně získáváno teplo. To se pak využívá pro ohřev vzduchu uvnitř daného objektu. Fungování tepelného čerpadla vzduch/vzduch bychom mohli přirovnat například ke krbu, který sice vytápí jednu místnost, ale teplo se šíří po celé budově. Kromě funkce topení má tepelné čerpadlo také funkci klimatizace a odvlhčování.

Výhodou tohoto řešení jsou nízké pořizovací náklady v kombinaci s poměrně jednoduchou a rychlou instalací. Díky vestavěnému filtru a ionizátoru vzduchu je schopno vyčistit vzduch v místnosti od alergenů a škodlivých látek.


Jednotky split

Dalším pojmem v oblasti klimatizací a chlazení jsou takzvané jednotky typu split. V podstatě jde o dělená zařízení s jednou venkovní jednotkou a kompresorem, který se nachází vně objektu. Zařízení dále můžeme dělit dle umístění, tedy např. podstropní, nástěnné, kazetové a další. 


Jednotky multisplit


Jednotky typu multisplit fungují na stejném principu, jako jednotky split, ovšem s tím rozdílem, že k venkovní jednotce (kompresoru) je připojeno více vnitřních zařízení. Ta je možné navíc libovolně kombinovat dle potřeby.

Jednou z variant je také možnost rozdělení na zóny. Každá zóna má pak svůj vlastní termostat a je konfigurovatelná samostatně. V praxi pak dostaneme příležitost nastavit odlišnou teplotu v různých místnostech dle potřeby.


Typ vnitřní jednotky dle umístění


Vnitřní jednotky klimatizací je potřeba někam umístit. Tímto způsobem dále vnitřní jednotky také dělíme. Každá varianta má pak svá specifika a je charakteristická pro využití v určitých typech objektů.

Nástěnné klimatizace

Jednou z nejčastějších variant u většiny místností jsou právě nástěnné klimatizace. Princip spočívá v zavěšení jednotky na stěnu. Toto řešení je charakteristické relativně jednoduchou instalací a nízkou náročností na provoz i údržbu. Tento typ klimatizací je určen nejen ke chlazení, ale také vytápění.

Většina klimatizací má také funkci vysoušení, což v praxi zajistí stálé parametry daného prostoru. Princip fungování nástěnných klimatizací je stejný, jako tomu je u všech klimatizačních jednotek. Klimatizační zařízení nasává teplý vzduch zevnitř, následně se ochladí s chladivem a přebytečné teplo je uvolňováno vnější jednotkou.

Podstropní klimatizace

Podstropní klimatizace jsou podobným řešením, jako tomu je v případě nástěnných klimatizací, oproti nim je ale chladící jednotka umístěna pod stropem (resp. na stropě). Zařízení nasává vzduch ze spodní části, ve které nalezneme nasávací mřížku s antibakteriálním filtrem. Vzduch je pak vyfukován dopředu, přičemž vzduchové lamely umožňují nastavení proudění vzduchu horizontálně i vertikálně.

Mezistropní klimatizace

Kanálové neboli mezistropní klimatizace jsou obvykle zabudovány do podhledů, stropů, eventuálně sousedních místností. Samotná distribuce chladného vzduchu je pak zajištěna pomocí vzduchotechnických rozvodů, které ústí přímo do klimatizovaného prostoru.

Kazetové klimatizace

Poměrně častým řešením ve větších prostorách bývají kazetové klimatizace. Využíváme je tam, kde se nachází stropní podhledy, tedy nejčastěji právě v komerčních objektech. Kazety jsou nejčastěji čtvercového tvaru a jsou konstruovány tak, aby je bylo možné co nejsnáze nainstalovat i provozovat při zachování dokonalé čistoty a optimálních podmínek v místnosti.

Klimatizace VRF

Název tohoto systému klimatizací pochází z anglické zkratky VRF (Variable Refrigerant Flow), tedy systém s variabilním prouděním chladiva. Je nejvhodnější pro klimatizování výškových, případně prostorově rozlehlých budov, kde jsou kladeny požadavky na osazení více vnitřních jednotek a také s ohledem na členitost jednotlivých místností.

Velmi často se v tomto případě předpokládá napojení na vyšší řídicí systémy budov, což umožňuje jejich měření a regulaci.

Centrální klimatizace

Tento typ klimatizací je alternativou nástěnných a stropních klimatizací. Využití nalezne ve velkých budovách, jelikož jde o centrální klimatizaci pro více místností. Ve většině případů se jedná o administrativní prostory nebo prodejnu, přičemž na jednu venkovní klimatizační jednotku můžeme napojit až 16 vnitřních jednotek.

Kromě samotného chlazení umožňují centrální klimatizace také vytápění na principu tepelného čerpadla vzduch/vzduch.

Společnost Daimond vám pomůže vybrat nejen správný typ klimatizace do bytů, rodinných domů a kanceláří, poradí vám ale i s chlazením


Chcete se informovat o možnostech klimatizace do rodinného domu u Vás? 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu